Wykop z odwozem 25 000 m3 pod budynki wraz z zasypką pod posadzki wraz
z zagęszczeniem.

 

 

MELIORANT 

 

 

Tadeusz Zając i Spółka sp.k.

 

 

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE