Opis technologii:

Pianobeton wytwarza się poprzez dodania czynnika pianotwórczego do zaprawy cementowej o odpowiednio dobranej recepturze. Czynnik pianotwórczy rozcieńczony w wodzie pompowany jest do agregatu pianotwórczego. Powstała piana połączona z zaprawą cementową tworzy pianobeton o gęstości objętościowej od 500 do 1400 kg/m3.

 

Zastosowania:

  • podłoża i nawierzchnie
  • wypełnianie nieczynnych rurociągów
  • warstwy izolacyjne
  • fundamenty płytowe, tarasy
  • stabilizacja gruntu

 

Realizacje:

- wypełnienie nieczynnej kanalizacji deszczowej, oraz przepustów drogowych: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+771 do km 335+000”

 

MELIORANT 

 

 

Tadeusz Zając i Spółka sp.k.

 

 

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE